Collecte

World Servants en Red een Kind: een bijzonder project van NGK ‘De Ontmoeting” in 2019.

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.

World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt.

Red een kind

Red een Kind zet samen met partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden zelf en samen te verbeteren.

Het programma Wereldkerken steunt het hele dorp. Ouders  leren samenwerken en hun inkomsten te vergroten. De kinderen merken het verschil: ze krijgen betere voeding, gaan naar school en ontvangen als dat nodig is medische zorg.

Project:

Een groep jongeren van NGK De Ontmoeting uit Barneveld/Voorthuizen voert het World Servants project uit als onderdeel van het Wereldkerken programma van Red een Kind.

In Nyamagana is een basisschool aanwezig voor kinderen vanaf zes jaar. Als de ouders gaan werken op het land, is er geen opvang voor hun jonge kinderen. De jongeren werken daarom aan een betere toekomst voor de kleuters in Nyamagana én hun families.

Kinderen in Nyamagana gaan naar de basisschool in het dorp, voor kleuters is er nog geen apart lokaal. Daarom moeten jonge kinderen met de ouders mee of blijven ze alleen thuis. In dit project bouwen we mee aan klaslokalen voor de kleuters. Dit zal de ontwikkeling van de kinderen enorm stimuleren en de start op de basisschool sterk verbeteren.

Doelen:

  • Goede klaslokalen voor de kleuters voor een goede voorbereiding op de basisschool
  • Verbeteren van de zorg voor jonge kinderen
  • Positieve ontwikkeling in de opvoeding én het onderwijs
  • Realiseren van moestuinen voor hoger inkomen en betere voeding

Nyamagana is een dorp in het Rusizi district, gelegen in het Zuidwesten van het land. Rwanda wordt ook wel het ‘land van duizend heuvels’ genoemd. Door de vele heuvels en bochten duurt de reis van de hoofdstad Kigali naar Rusizi ongeveer zes uur. Rwanda is een erg schoon land: elke maand is er 1 dag waarin alle inwoners vrijwilligerswerk doen. Een van de vaste onderdelen is dat iedereen de tuin, straat en omgeving schoon maakt!

Meer info: https://www.worldservants.nl/rwanda/RW119