Sarianne van Dalen stelt zich voor

Helaas heeft Sarianne van Dalen zich om gezondheidsredenen teruggetrokken. In haar plaats hebben we Else Roza bereid gevonden om een lezing te verzorgen over het thema. Een korte introductie van haar kant volgt.