Thema 2019

Liefdevol delen

Gebruik je gaven!

Iedereen heeft gaven en talenten gekregen! Iedereen blinkt ergens in uit;  er is iets wat jij beter kunt dan ik, omdat ik ergens anders weer goed in ben. Dat is toch mooi, dat we allemaal verschillend zijn en een uniek gaven en talentenpakket hebben?! Wat zijn je gaven, wat is je talent? Het is zo belangrijk dat je weet waarmee God je heeft gezegend en waarvoor Hij je roept.

Hoe weet je wat je gave is?

Gaven en talenten zitten vast aan je verlangens. Wat doe je het liefst? Waar ben je goed in? Waarin wil je uitblinken? Wat past echt bij jou? Er zijn mensen die zeggen dat ze nergens goed in zijn, maar iedereen…niemand uitgesloten… heeft een gave, een talent gekregen. Door ze te gebruiken, ontwikkel je ze. Begraaf je talent niet, maar doe er iets mee! Denk aan de gelijkenis* van de talenten…wanneer je jouw talent ‘liefdevol’ gebruikt, gaat het groeien, wordt het vermeerderd!

Sommige gaven krijg je pas later in je leven. Gaven die passen bij een bepaalde periode, een bepaald seizoen. Die gaven worden door God toegevoegd omdat je trouw bent geweest en goed bent om gegaan met alles wat je had gekregen. Je hebt je talenten gebruikt en nu zie je dat God meer geeft.

Gaven om te dienen

Waarvoor heb je gaven en talenten? Zijn ze voor jezelf of heb je ze gekregen om anderen tot zegen te zijn? Op verschillende plekken in de Bijbel staat iets over het gebruik van gaven en talenten, zoals in 1 Petrus 4:10:

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 

De gave die jij hebt gekregen is bedoeld om andere mensen te helpen! Daarnaast is het ook nog eens zo dat jijzelf geluk ervaart als je bezig bent met datgene waar je goed in bent. Het is geweldig als je kunt doen waarvoor je bent gemaakt.

Het is belangrijk om een goede beheerder te zijn van de gaven en talenten die jij hebt gekregen. Het is niet voor niets dat jij juist déze bepaalde gave of dát bepaald talent hebt. Of het nu om een geestelijke gave gaat of om een natuurlijk talent, het dient ervoor dat jij tot je doel gaat komen…dat je gaat doen waarvoor je gemaakt en toegerust bent. Als je dat doet, zul je zien dat je er andere mensen mee helpt. En jij…jij zult groeien …en…voldoening en blijdschap ervaren, omdat je doet wat je moet doen!

* de gelijkenis van de talenten kun je lezen in Matteüs 25:14-30

1 Korinthiers 7:7 – maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de één deze, de ander die. 1 Petrus 4:10 – Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. ( het Boek)

BRON: https://sterkenmoedig.nl/ (met toestemming geplaatst)